Společenství vlastníků A10 Famfulíkova

Dodatečná dezinfekce společných prostor

24.03.2020

V souvislosti s pokračující koronavirovou infekcí jsme se jako Výbor rozhodli u nás v domě ještě více zintenzivnit hygienická opatření a nad rámec běžného úklidu budeme svépomocí po dobu zhruba následujících 30 dnů provádět dezinfekci nejvíce exponovaných míst v domě následovně:

v každém vchodě 3x denně dezinfekce:

  • kliky a rámy vstupních dveří,
  • tlačítka a madla uvnitř výtahové kabiny a tlačítkové panely vně v každém patře.

Zároveň opět apelujeme na důsledné dodržování hygienických pravidel a doporučení vlády ČR.