Společenství vlastníků A10 Famfulíkova

Shromáždění SV 2020

26.09.2020

Vážení spoluvlastníci,

rádi bychom Vás informovali, že letošní Shromáždění vlastníků se konat bude. Vzhledem k současné hygienické situaci se společně nesejdeme v sále školní jídelny, jak jsme byli zvyklí, ale Shromáždění zorganizujeme formou per-rollam (korespondenčně), což nám stanovy umožňují.


Začátkem listopadu tedy dostanete do Vašich schránek případně e-mailem materiály s tradičními informacemi o činnosti a hospodaření našeho společenství a zároveň Vám předložíme body, které je potřeba schválit a jsou nezbytné pro další hladké fungování našeho domu.

Nad rámec sdělení výše bychom Vás ještě rádi informovali, že výbor zajistil dodávku a rozmístění dávkovačů dezinfekce. Pevně věříme, že budou dlouho plnit svůj účel a odolají nesvéprávným vandalům a nenechavcům.

Výbor SV