Společenství vlastníků A10 Famfulíkova

Shromáždění SV 2021 - hlasování

31.07.2021

Vážení členové společenství, v první řadě bychom chtěli poděkovat všem, kteří věnovali svůj čas a odevzdali hlasovací protokoly letošního Shromáždění SV. Celkově se obou hlasování zúčastnilo 69,03% všech vlastníků a všechna hlasování jsou tedy platná. Všechna předložená hlasování byla přijata. Podrobnou zprávu a výsledky hlasování naleznete v přiloženém dokumentu.

Shromáždění 2021 - výsledek hlasování

Výbor SV Vám děkuje za spolupráci a přeje klidný zbytek léta a pevné zdraví.