Společenství vlastníků A10 Famfulíkova

Výběrové řízení na dodavatele rozvodů SV a TUV včetně výměny měř

29.09.2021

V návaznosti na usnesení ze Shromáždění vlastníků vyhlášeného per rollam dne 11. 6. 2021 bychom Vás rádi informovali, že dne 29. 9. 2021 proběhlo výběrového řízení na zakázku výměny stoupacích rozvodů SV, TUV, cirkulace vč. výměny příslušných měřičů spotřeby vody. Výběrového řízení se zúčastnily společnosti BYTOSERVIS – NON STOP, s. r. o., Sirovátka a Mykhajlo Kobatsi. Po prostudování předložených podkladů výbor vyhodnotil jako nejvýhodnější nabídku od společnosti Sirovátka a rozhodl o uzavření příslušné smlouvy o dílo na částku 2.139.769 Kč plus DPH a případné vícepráce a stavební dozor.

Vzhledem k rozsahu prací a nutnosti ukončit rekonstrukci do konce letošního roku zahájí společnost Sirovátka práce v nejbližších dnech. O postupu prací budete informováni na nástěnkách jednotlivých vchodů. Žádáme tedy tímto o pozorné sledování těchto informací.

Výbor SV