Společenství vlastníků A10 Famfulíkova

Shromáždění SV 2022

19.11.2022

Vážení spoluvlastníci,

dovolte nám vás pozvat na členskou schůzi našeho společenství, která se tentokrát uskuteční prezenční formou ve čtvrtek 8. prosince 2022 od 18:30 ve školní jídelně ZŠ Burešova. Hlavním a nejdůležitějším bodem našeho podzimního shromáždění bude volba nového výboru našeho SV a dále pak schválení výsledků hospodaření za rok 2021, schválení plánu oprav a investic na rok 2023, schválení rozpočtu na rok 2023, informace o činnosti domu a informace o důležitých investičních akcích.

Vzhledem k volbě nového výboru je naprosto klíčové, aby bylo shromáždění usnášeníschopné (tj. účast více jak 50% spoluvlastníků). Proto bych rád apeloval na Vaši zodpovědnou účast. Pokud se z nějakého důvodu nemůžete zúčastnit, předejte, prosím, důsledně vyplněnou plnou moc někomu ze spoluvlastníků.

Materiály a plnou moc jste obdrželi do vašich poštovních případně e-mailových schránek. Pro stažení materiálů použijte odkaz zde.

Případné dotazy k materiálům shromáždění zasílejte na podatelna@sa10famfulikova.cz nebo kontaktujte domovníka p. Škutinu.

Děkujeme za Váš čas,

Výbor SV