Společenství vlastníků A10 Famfulíkova

Pozvánka a materiály pro shromáždění SV 21.6.2023

05.06.2023

Vážení spoluvlastníci,


dovolte mi pozvat vás na členskou schůzi našeho společenství, která se bude konat ve středu 21. 6. 2023 od 18:30 ve školní jídelně ZŠ Burešova. Na programu bude schválení výsledků hospodaření za rok 2022, informace o činnosti v našem domě a schválení důležitých investičních akcí nezbytných pro chod našeho domu. Zásadní akcí je rekonstrukce svislých svodů kanalizace, kterou s ohledem na množící se havárie již nechceme dále odkládat.

Jako vždy i tentokrát apelujeme na vaši zodpovědnou účast. Pokud se z nějakého důvodu nemůžete zúčastnit, předejte, prosím, důsledně vyplněnou plnou moc někomu ze spoluvlastníků.

Detailnější přehled jednotlivých bodů shromáždění a stručné informace o některých z nich naleznete zde.

Děkujeme všem za spolupráci.