Společenství vlastníků A10 Famfulíkova

Rekonstrukce kanalizačních svodů

13.12.2023

Vážení obyvatelé bytů Famfulíkova 1131-1139.

V následujícím období (dle harmonogramu) bude ve vašich bytech probíhat rekonstrukce svislých svodů kanalizace. Práce proběhnou vždy od 8:00 do odpoledních hodin. K provedení rekonstrukce Vás žádáme o zpřístupnění bytů ve všech patrech po celou dobu rekonstrukce. Žádáme majitele bytů o vyklizení instalačních šachet a WC.

Harmonogram prací (změny vyhrazeny)

Pondělí: Bourací a demontážní práce, zhotovení prostupů

Úterý: Demontáž stávajícího potrubí a výstavba nového svodu od suterénu do 5. patra. Během prací se nesmí používat žádné odpady včetně WC!!!!

Středa: Demontáž stávajícího potrubí a výstavba nového svodu od 5. patra do 11. patra. Během prací se nesmí nepoužívat žádné odpady včetně WC!!!!

Čtvrtek: Utěsnění a zabetonování prostupů mezi byty a stavební práce

Pátek: Stavební, dokončovací práce a úklid

Sobota: Případné dokončovací práce dle individuální dohody

Náhradní WC je zajištěno formou mobilní toalety a umístěno venku za domem.

Předem děkuji za spolupráci Vojtěch Sirovátka
Případné další informace podá p. Strejc na tel. čísle 733 656 034