Společenství vlastníků A10 Famfulíkova

ELEKTRONICKÉ ZASÍLÁNÍ ROČNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

15.04.2024

Vážení spoluvlastníci,

v návaznosti na sdělení našeho správce SBD Praha 8 bychom vás chtěli informovat o možnosti nechat si zasílat roční vyúčtování na e-mail. Ti z vás, kdo mají o tuto možnost zájem, sdělte, prosím, do 21. 4. 2024 na adresu sourkova@sbd8.cz váš e-mail a adresu a číslo bytu, který vlastníte a ke kterému chcete vyúčtování vystavit.  Vzhledem k tomu, že se nově zvýšil objem povinných informací, které jsou součástí vyúčtování a tím i počet tiskových stran, je tato zasílání vyúčtování v elektronické podobě preferováno i výborem společenství.