Společenství vlastníků A10 Famfulíkova

Pozvánka a podklady Shromáždění SV 20. 5. 2024

05.05.2024

Vážení spoluvlastníci,

dovolte mi vás pozvat na členskou schůzi našeho společenství, která se bude konat v pondělí 20. 5. 2024 od 18:30 ve školní jídelně ZŠ Burešova. Na programu bude schválení výsledků hospodaření za rok 2023, informace o činnosti v našem domě a schválení důležitých investičních akcí nezbytných pro chod našeho domu. Kompletní pozvánku s podklady schůze naleznete zde: Pozvánka shromáždění.

Jako vždy i tentokrát apelujeme na vaši zodpovědnou účast. Pokud se z nějakého důvodu nemůžete zúčastnit, předejte, prosím, důsledně vyplněnou plnou moc někomu ze spoluvlastníků.

V přestávce či po konci shromáždění obdržíte rovněž informace od zástupkyně pro nebytového prostory.

Děkujeme těm, kteří aktualizovali své údaje v domovní knize. Zároveň vás žádáme o nahlášení případných změn (kontaktní údaje, počet osob, nájemníci). Formulář domovní
knihy je ke stažení na našich webových stránkách nebo k vyzvednutí v kanceláři SV. Zároveň žádáme spoluvlastníky, kteří si přejí zasílat materiály a informace na e-mail a dosud
tak neučinili, aby nám toto sdělili na adresu podatelna@sa10famfulikova.cz.

Děkujeme všem za spolupráci.