Společenství vlastníků A10 Famfulíkova

Pozvánka na shromáždění vlastníků - 12.6.2019

27.05.2019

Vážení spoluvlastníci,
dovolte mi Vás pozvat na členskou schůzi našeho Společenství, která se uskuteční ve středu 12. června 2019 od 18.30 ve školní jídelně ZŠ Burešova (stejně jako
posledně). Hlavními body našeho jarního setkání bude zejména schválení výsledků hospodaření za rok 2018, informace o činnosti domu a informace o důležitých investičních akcích.

Jako vždy bych rád apeloval na Vaši zodpovědnou účast. Pokud se z nějakého důvodu nemůžete zúčastnit, předejde, prosím, důsledně vyplněnou plnou moc někomu ze spoluvlastníků. Zároveň Vás žádám o vyplnění přiloženého formuláře s kontaktními údaji a jeho odevzdání při prezenci.

Detailnější přehled jednotlivých bodů Shromáždění a stručné informace o některých z nich najdete v příloze této pozvánky.

V přestávce či po konci Shromáždění obdržíte rovněž informaci od zástupce pro nebytového prostory Veroniky Tománkové, která Vás bude informovat o aktuální situaci ohledně pronájmů prázdných nebytových prostor v domě.


Děkujeme všem za spolupráci.

S pozdravem za Výbor SVJ

Ing. Pavel Jurčík

předseda výboru