Společenství vlastníků A10 Famfulíkova

Pozvánka na členskou schůzi SV 27.11.2019

26.11.2019

Vážení spoluvlastníci,

dovolte mi Vás pozvat na členskou schůzi našeho Společenství, která se uskuteční
ve středu 27. listopadu 2019 od 18.30 ve školní jídelně ZŠ Burešova (stejně jako posledně).
Hlavními body budou schválení plánu oprav a investic na rok 2020, schválení rozpočtu na
rok 2020, informace o činnosti domu a informace o důležitých investičních akcích, zejména
o rekonstrukci kanalizace a svislých rozvodů vody.

Jako vždy bych rád apeloval na Vaši zodpovědnou účast. Pokud se z nějakého důvodu
nemůžete zúčastnit, předejde, prosím, důsledně vyplněnou plnou moc někomu ze
spoluvlastníků.

Děkujeme těm, kteří aktualizovali své údaje v domovní knize. Zároveň Vás žádáme o
nahlášení případných změn (kontaktní údaje, počet osob, nájemníci). Formulář domovní
knihy je ke stažení na našich webových stránkách nebo k vyzvednutí v kanceláři SV.
Detailnější přehled jednotlivých bodů Shromáždění a stručné informace o některých z nich
najdete v příloze této pozvánky.

V přestávce či po konci Shromáždění obdržíte rovněž informaci od zástupce pro nebytové
prostory.

Děkujeme všem za spolupráci.

S pozdravem za Výbor SV


Ing. Pavel Jurčík
předseda výboru

Verze v PDF